Anthurium Black Love 

Pochodzi z: Ameryki Środkowej i Południowej

Epifit o sercowatych, ostro zakończonych liściach z połyskliwymi kwiatami o intensywnej barwie.
Anthurium jest rośliną łatwą w uprawie. Lubi ciepło, wilgoć i dużo rozproszonego światła.
Na liście NASA wymieniona jako roślina, która świetnie odfiltrowuje z powietrza amoniak, formaldehyd i ksylen.
Młode okazy przesadzamy co roku, starsze dopiero, gdy korzenie zaczną wystawać z doniczki.
Roślina toksyczna dla zwierząt, może powodować obrzęk jamy ustnej. 

ś w i a t ł o: jasne, ale rozproszone, unikamy bezpośredniego słońca

w i l g o t n o ś ć: umiarkowana, często zraszać, a najlepiej nawilżać nawilżaczem 

p o d l e w a n i e: podlewać regularnie, ale dopiero gdy ziemia lekko przeschnie,wylewać nadmiar wody z podstawki, doniczka nie może stać w wodzie

p o d ł o ż e: lekkie, próchnicze, przepuszczalne podłoże, ziemia uniwersalna z domieszką kory 1:1

32,00